Rezultāts: kultūras pakalpojumus – nodrošina koncerta „LNSO un Kārlis Lācis” norisi (publiskais izpildījums)

Publicēts
31.03.2015
31.03.2015
Pasūtītājs
SIA Vidzemes koncertzāle (44103089090)
Uzvarētājs
VSIA „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris” (40003373615)
Summa
7 500,00 EUR
Sludinājums
www.cesukoncertzale.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 31/03/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA Vidzemes koncertzāle, 44103089090
Pasta adrese: Raunas iela 12-1
Pilsēta/Novads: Cēsis, Cēsu nov. Pasta indekss: LV- 4101 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Anete Goldmane Tālruņa numurs: 64119921
E-pasta adrese: info@vidzemeskoncertzale.lv Faksa numurs:
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.cesukoncertzale.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.cesukoncertzale.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Pašvaldības kapitālsabiedrība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


kultūras pakalpojumus – nodrošina koncerta „LNSO un Kārlis Lācis” norisi (publiskais izpildījums)

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV008
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 26
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Cēsis, Raunas iela 12-1

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


mākslinieku nodrošinajums koncertam

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
92312000-1

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

7500 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VKC-2015-6

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: mākslinieku dalība koncertā
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
25/03/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: VSIA „Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris”, 40003373615

Pasta adrese: Amatu iela 6

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV1050

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 7500    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 7500    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv