Rezultāts: Zinātniska rakstura atvērta semināra organizēšana ERAF līdzfinansēta projekta „Daudzaģentu robotizētas intelektuālas sistēmas tehnoloģijas izstrāde , vienošanās Nr. 2010/0258/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/005, RTU PVS ID 1528 ietvaros”

Publicēts
21.11.2013
21.11.2013
Pasūtītājs
Rīgas Tehniskā universitāte (90000068977)
Uzvarētājs
SIA "Balt Aliance" (40003279227)
Summa
537,50 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 21/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas Tehniskā universitāte, 90000068977
Pasta adrese: Kaļķu 1
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV 1658 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Baiba Ozola Tālruņa numurs: 67089812
E-pasta adrese: Baiba.Ozola@rtu.lv Faksa numurs: 67089016
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rtu.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.rtu.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Zinātniska rakstura atvērta semināra organizēšana ERAF līdzfinansēta projekta „Daudzaģentu robotizētas intelektuālas sistēmas tehnoloģijas izstrāde , vienošanās Nr. 2010/0258/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/005, RTU PVS ID 1528 ietvaros"

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 27
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Zinātniska rakstura atvērta semināra organizēšana

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
79951000-5

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

537.5 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RTU-2013/147

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Zinātniska rakstura atvērta semināra organizēšana
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
20/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
4
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Balt Aliance", 40003279227

Pasta adrese: Senču prospekts 45, Baltezers,

Pilsēta/Novads: Garkalnes nov.

Pasta indekss: LV-2164

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 67840640

Faksa numurs: 67990888

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 537.5    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 537.5    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. ERAF, Daudzaģentu robotizētas intelektuālas sistēmas tehnoloģijas izstrāde

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv