Sludinājums: Lopu pārvadāšanas piekabe

Publicēts
07.11.2018
07.11.2018
Pasūtītājs
SIA Briežu dārzs Kraukļi (41503034601)
Termiņš
22.11.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 07/11/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA Briežu dārzs Kraukļi

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41503034601

Adrese

Vecpilsētas iela 19, Rīga, Latvija, LV-1050

Tālruņa numurs(-i)

29555907

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projektu vadītājs Kaspars Polis, tel.29555907, e-pasts: kaspars_polis@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Lopu pārvadāšanas piekabe

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Daugavpils rajons, Demenes pagasts, "Kraukļi 4".

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/07/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

16000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

22/11/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Daugavpils rajons, Demenes pagasts, "Kraukļi 4".

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv