Rezultāts: Gatavās produkcijas specializēts transporta līdzeklis

Publicēts
10.09.2018
10.09.2018
Pasūtītājs
A/S "Jaunpils pienotava" (40003340879)
Uzvarētājs
SIA Mile auto (44103091108)
Summa
26 115,70 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 10/09/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

A/S "Jaunpils pienotava"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40003340879

Adrese

"Jaunpils pienotava", Jaunpils pagasts, Jaunpils novads, Latvija, LV-3145

Tālruņa numurs(-i)

+371 29147849

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Raimonds Misa, t 29295958; e-pasts: rmisa@pienacels.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Gatavās produkcijas specializēts transporta līdzeklis

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

07/08/2018

4. Lēmuma pieņemšanas datums

10/09/2018
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA AMSERV KRASTA 50003472881 Krasta iela 66, Rīga, LV-1019 Latvija
SIA Mile auto 44103091108 Beātes iela 30A, Valmiera, LV-4201 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Mile auto 44103091108 Beātes iela 30A, Valmiera, LV-4201 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

26115.7 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv