Rezultāts: Ruļļu piekabe

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
z/s "Ziemeļi K" (41501024505)
Uzvarētājs
SIA Ingteh (44103084430)
Summa
12 350,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

z/s "Ziemeļi K"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41501024505

Adrese

Peipiņi, Šķeltovas pagasts, Aglonas novads, Latvija, LV-5653

Tālruņa numurs(-i)

26433757

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Nikolajs Platonovs

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Ruļļu piekabe

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

16/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

04/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SI Konekesko Latvija 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija
SIA Agro-Vita 41703004421 Aviācijas iela 8c, Jelgava, LV-3002 Latvija
SIA AgroK 44103098801 Matīšu iela 11, Valmiera, LV-4201 Latvija
SIA Ingteh 44103084430 Izstāžu iela 11, Valdlauči, ķekavas pag.,ķekavas nov. LV-1076 Latvija
UAB Laumetris 161444711 Keleriškiai, 57323, Kedainiu raj., Lietuva

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Ingteh 44103084430 Izstāžu iela 11, Valdlauči, Ķekavas pag., ķekavas nov. LV-1076 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

12350 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv