Rezultāts: rullonu transportēšanas puspiekabe

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Šulti" (41201014014)
Uzvarētājs
SIA AC net (45403037805)
Summa
10 650,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimniecība "Šulti"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41201014014

Adrese

Robežnieki, Ances pagats,Ventspils novads,LV3612, Latvija, LV3612

Tālruņa numurs(-i)

26396624

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašnieks Einārs Grīnbergs , tālr. 26396624, zssulti@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

rullonu transportēšanas puspiekabe

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

30/10/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

04/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Western LV 58503021621 Pilskalna 41, Oškalni, Cieceres pagasts, Brocēnu novads,LV 3851 Latvija
SIA AGROK 44103098801 Matīšu iela 11, Valmiera,LV 4201 Latvija
SIA AC net 45403037805 Andreja Upīša 21, Skrīveri, Skrīveru novads,LV 5125 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA AC net 45403037805 Andreja Upīša 21, Skrīveri, Skrīveru novads, LV 5125 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

10650 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta Dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv