Rezultāts: Piekabe. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu apraujas tehnisko aprakstu.

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
Alūksnes rajona Mālupes pagasta M.Augstkalnieša zemnieku saimniecība "KADIĶI M.A." (44101036296)
Uzvarētājs
LPKS VAKS (44103005731)
Summa
22 892,56 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Alūksnes rajona Mālupes pagasta M.Augstkalnieša zemnieku saimniecība "KADIĶI M.A."

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44101036296

Adrese

"Kadiķi", Mālupes pagasts, Alūksnes novads, LV-4358, Latvija, LV-4358

Tālruņa numurs(-i)

26537558

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašnieks Mārtiņš Augstkalnietis, tālr.26537558, e-pasts augstkalnietism@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Piekabe. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu apraujas tehnisko aprakstu.

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

10/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

04/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
LPKS VAKS 44103005731 Mūrmuižas iela 18, Valmiera, LV4201 Latvija
SIA AGRO SILJA 44103020976 Izstādes iela 8, Priekuļi, Priekuļu novads, LV4126 Latvija
SIA LAJA 4710300680 Rūpniecības iela 49A, Madona, LV4801 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
LPKS VAKS 44103005731 Mūrmuižas iela 18, Valmiera, LV4201 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

22892.56 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv