Rezultāts: Piekabe saskaņā ar tehnisko specifikāciju

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
ZS Jaundzintari (41501008464)
Uzvarētājs
Gaboteh sia (41503041552)
Summa
13 500,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

ZS Jaundzintari

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41501008464

Adrese

Dzintari, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads, Latvija, LV-5449

Tālruņa numurs(-i)

29190656

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašnieks Genādijs Gorkins, 29190656, jaundzintari@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Piekabe saskaņā ar tehnisko specifikāciju

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

16/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Gaboteh sia 41503041552 Tirgus laukums 15, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471 Latvija
Torres sia 42103035831 Eglaines iela 13b, Ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018 Latvija
KV9 sia 42403031364 Jaunā iela 4, Vīksna, Vīksnas pagasts, Balvu novads, LV-4580 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Gaboteh sia 41503041552 Tirgus laukums 15, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

13500 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta Dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv