Rezultāts: Piekabe

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
zemnieku saimniecība "Rozītes" (43401004360)
Uzvarētājs
SIA "Ingteh" (LV44103084430)
Summa
23 800,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

zemnieku saimniecība "Rozītes"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43401004360

Adrese

"Rozītes", Borovka, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, Latvija, 4587

Tālruņa numurs(-i)

29495944

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

saimniecības īpašnieks Normunds Lapsa, tel. 29495944, e pasts normundslapsa@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Piekabe

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

02/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Ingteh" LV44103084430 "Eglīteskalns", Volkova, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4301 Latvija
SIA "HCT Automative" LV40003088088 Tīraines iela 2, Rīga, LV-1058 Latvija
UAB "Laumetris" LT614447113 Technikos 4, Keleriškai 57342, Kēdainiai r. Lietuva

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Ingteh" LV44103084430 "Eglīteskalns", Volkova, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads, LV-4301 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

23800 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

ZM LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv