Rezultāts: Piekabe

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Elkšņi" (42401003794)
Uzvarētājs
SIA „MIJA” (43603006617)
Summa
10 272,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimniecība "Elkšņi"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42401003794

Adrese

„Elkšņi”, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads, Latvija, LV-4642

Tālruņa numurs(-i)

26405203

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašnieks Raimonds Lukša, 26405203, raimonds.elksni@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Piekabe

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

21/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „SANDIO TEHNIKA” 43603023354 P.Lejiņa 4, Jelgava, LV-3004 Latvija
SIA "POLTEH" 40003801363 Zemītes iela 8, Tukums, LV-3104 Latvija
SIA „MIJA” 43603006617 „Lauktehnika”, Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV-3901 Latvija
SIA "LAJA" 47103000680 Rūpniecības iela 49A, Madona, LV-4801 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „MIJA” 43603006617 „Lauktehnika”, Īslīces pagasts, Bauskas novads, LV-3901 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

10272 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv