Rezultāts: Piekabe

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
zs Ķēniņkalni (44101034312)
Uzvarētājs
UAB Laumetris (161444711)
Summa
21 000,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

zs Ķēniņkalni

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

44101034312

Adrese

Ķēniņkalni, Liepupes pag., Salacgrīvas nov., Latvija, LV - 4023

Tālruņa numurs(-i)

26425237

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

īpašniece Ilze Rutka, 26425237, keninkalni@apollo.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Piekabe

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

17/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
UAB Laumetris 161444711 Keleriškiai, 57323, Kedainiu raj., Lietuva Lietuva
SIA INGTEH 44103084430 Izstāžu iela 11, Valslauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov. LV 1076 Latvija
SIA AGRO -VITA 41703004421 Aviācijas iela 8c, Jelgava, LV 3002 Latvija
SIA Pakavs 48703001414 "Aptieka", Bebru pag., Kokneses nov. LV 5135 Latvija
SIA MIJA 43603006617 Lauktehnika, Īslīces pag., Bauskas nov. LV 3914 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
UAB Laumetris 161444711 Keleriškiai, 57323, Kedainiu raj., Lietuva Lietuva

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

21000 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv