Rezultāts: Piekabe

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Santa Kaša (20028811963)
Uzvarētājs
SIA „KONEKESKO LATVIJA” (40003450717)
Summa
12 900,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Santa Kaša

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

20028811963

Adrese

Dārza iela 9, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads, Latvija, LV-4576

Tālruņa numurs(-i)

29437214

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

saimniecības īpašniece Santa Kaša, tālr. 26434381, e-pasta adrese: santa.kokina@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Piekabe

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

18/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „KONEKESKO LATVIJA” 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija
SIA „AC net” 45403037805 Andreja Upīša iela 21, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125 Latvija
SIA „LMR-ĀZENE” 40003473688 Kauguru iela 6, Rīga, LV-1046 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „KONEKESKO LATVIJA” 40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

12900 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

ZM LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

Avots: pvs.iub.gov.lv