Rezultāts: Piekabe

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
ZS "Diva Agro" (41501025695)
Uzvarētājs
SIA Gaboteh (41503041552)
Summa
11 611,57 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

ZS "Diva Agro"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41501025695

Adrese

Višķu iela 9-17, Ambeļi, Ambeļu pagasts, Daugavpils novads, Latvija, LV-5438

Tālruņa numurs(-i)

29198050

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Vadims Avdejevs, 2918050, zsdivaagro@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Piekabe

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

02/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

30/11/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Gaboteh 41503041552 Tirgus laukums 15, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471 Latvija
SIA LAJA 47103000680 Rūpniecības iela 49A, Madona, LV-4801 Latvija
SIA Torres 42103035831 Eglaines iela 13b, ozolnieki, Ozolnieku novads, LV-3018 Latvija
SIA ARMUSS 40003118838 Institūta iela 1c, Ulbroka, Stopiņu novads, Latvija, LV-2130 Latvija
SIA HTC AUTOMOTIVE 40003088088 Tīraines iela 2, Rīga, LV-1058 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Gaboteh 41503041552 Tirgus laukums 15, Subate, Ilūkstes novads, LV-5471 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

11611.57 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku Atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv