Rezultāts: Pārkraušanas piekabe

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
SIA "ZS Sidrabiņi" (47404002508)
Uzvarētājs
LPKS "Latraps" (58503007191)
Summa
71 100,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "ZS Sidrabiņi"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

47404002508

Adrese

"Šķirsteņu Ošlejas", Viļķenes pagasts, Limbažu novads, Latvija, LV-4050

Tālruņa numurs(-i)

29419636

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta vadītājs, Mikus Karlovs, 26569535, mikus@pslidums.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Pārkraušanas piekabe

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

21/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Amazone" 46103001507 Daksnes 9, Padures pag., Kuldīgas nov., LV-3321 Latvija
SIA "AR AGRO" 43603039552 "Varavīksnes", Dobeles pagasts, Dobeles novads, LV-3722 Latvija
LPKS "Latraps" 58503007191 Lietuvas iela 16A, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
LPKS "Latraps" 58503007191 Lietuvas iela 16A, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

71100 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienas

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Nav

Avots: pvs.iub.gov.lv