Rezultāts: malkas transportēšanas piekabe ar hidromanipulatoru komplektā

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Sedumi SIA (45403008187)
Uzvarētājs
SIA „Pakavs" (48703001414)
Summa
14 273,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sedumi SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

45403008187

Adrese

Brīvības iela 165, Jēkabpils, Latvija, LV5201

Tālruņa numurs(-i)

+37126428880

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes loceklis Sarmis Kalniņš; tālr. 26428880; darznieciba@sedumi.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

malkas transportēšanas piekabe ar hidromanipulatoru komplektā

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

14/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „Pakavs” 48703001414 “Aptieka”, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135 Latvija
SIA „Silja” 40003264664 Mārupes nov., Tīraine, Jelgavas ceļš 16 Latvija
SIA „Agrimatco Latvia” 40003127525 Rīga, Tīraines iela 5C, LV-1058 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „Pakavs" 48703001414 “Aptieka”, Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

14273 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv