Rezultāts: Lopu piekabe

Publicēts
06.12.2017
06.12.2017
Pasūtītājs
Eglaines pagasta zemnieku saimniecība "Vilciņi" (41501000704)
Uzvarētājs
SIA "PAKAVS" (48703001414)
Summa
12 315,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 06/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Eglaines pagasta zemnieku saimniecība "Vilciņi"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

41501000704

Adrese

"Vilciņi", Eglaines pagasts, Ilūkstes novads, Latvija, LV-5444

Tālruņa numurs(-i)

26295556

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Eglaines pagasta zemnieku saimniecības "Vilciņi"īpašnieks Rimands Komka, tel.26295556, vilcini2@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Lopu piekabe

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

31/10/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

06/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "PAKAVS" 48703001414 "Aptieka", Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135 Latvija
SIA "AC net" 45403037805 Andreja Upīša iela 21, Skrīveri, Skrīveru novads, LV-5125 Latvija
UAB IVABALTE LT731116515 Stoties 23, Rokiškis LT-42164 Lietuva

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "PAKAVS" 48703001414 "Aptieka", Bebru pagasts, Kokneses novads, LV-5135 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

12315 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv