Rezultāts: kūtsmēslu transportieris piesietai turēšanai

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
z.s.Zabīši (42101024706)
Uzvarētājs
SIA ,,Laktro" (LV48503005201)
Summa
5 830,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

z.s.Zabīši

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42101024706

Adrese

Kannenieki, Kazdangas pagasts, Aizputes novads, Latvija, LV-3457

Tālruņa numurs(-i)

29560497

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Z. S. īpašnieka pārstāve Ilva Zabīte 29560497; ilva.zabite@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

kūtsmēslu transportieris piesietai turēšanai

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

08/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

01/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA,,Laktro" LV48503005201 Dzirnavu iela 4B, Saldus,Saldus novads LV-3801 Latvija
SIA,,Pakavs" 48703001414 ,,Aptieka", Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads LV-5135 Latvija
SIA,,Agrotehnika" LV46103004414 Kuldīgas šoseja 99.a, Saldus novads, Saldus pagasts LV-3801 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA ,,Laktro" LV48503005201 Dzirnavu iela 4B, Saldus, Saldus novads,LV-3801 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

5830 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv