Rezultāts: Graudu pārkraušanas piekabe

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
HG ATMODAS, SIA (48501019476)
Uzvarētājs
LPKS Latraps (58503007191)
Summa
62 500,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

HG ATMODAS, SIA

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

48501019476

Adrese

Krišjāņa Valdemāra iela 2-7, Dobele, Dobeles novads, Latvija, LV-3701

Tālruņa numurs(-i)

28609460

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Henrik Gøttrup Christensen, valdes loceklis, 28609460, hgc@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu pārkraušanas piekabe

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

21/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
LPKS Latraps 58503007191 Jelgavas nov., Elejas pag., Eleja, Lietuvas iela 16A, LV-3023 Latvija
LPKS VAKS 44103005731 Mūrmuižas iela 18, Valmiera, LV-4201 Latvija
SIA Kalnakrogs 40003081732 Degvielu bāze, Rīgas iela 107, Odukalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 Latvija
SIA Amazone 46103001507 Deksnes 9, Padures pag., Kuldīgas nov., LV-3321 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
LPKS Latraps 58503007191 Lietuvas iela 16A, Elejas pag., Jelgavas nov., LV3023 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

62500 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

Avots: pvs.iub.gov.lv