Rezultāts: Graudu pārkraušanas piekabe

Publicēts
05.12.2017
05.12.2017
Pasūtītājs
Bērzpils pagasta zemnieku saimniecība “BĒRZIŅI” (43401000316)
Uzvarētājs
SIA “DOJUS LATVIJA” (LV40103315280)
Summa
40 700,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 05/12/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Bērzpils pagasta zemnieku saimniecība “BĒRZIŅI”

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43401000316

Adrese

"Bērziņi", Bērzpils pagasts, Balvu novads, Latvija, LV-4576

Tālruņa numurs(-i)

29189459

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta konsultants Kaspars Gruduls, tel.26470782; e-pasts: kaspars.gruduls@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Graudu pārkraušanas piekabe

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

10/11/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

05/12/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “DOJUS LATVIJA” LV40103315280 “Ceļa zeme”, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 Latvija
SIA “AGRITECH” LV40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija
LPKS “LATRAPS” LV58503007191 Lietuvas iela 16A, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA “DOJUS LATVIJA” LV40103315280 “Ceļa zeme”, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

40700 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

Avots: pvs.iub.gov.lv