Grozījumi: Materiāltehniskās bāzes noma SIA „AADSO” vajadzībām

Publicēts
13.10.2017
13.10.2017
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Atkritumu Apsaimniekošanas Dienvidlatgales Starppašvaldību Organizācija” (41503029988)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
aadso.lv/index.php?option=com_conte...
Virs ES sliekšņa

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Publicēšanas datums: 13/10/2017

image Nav paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu
image Ir paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Atkritumu Apsaimniekošanas Dienvidlatgales Starppašvaldību Organizācija”, 41503029988

Pasta adrese

Ģimnāzijas ielā 28-2

Pilsēta / Novads

Daugavpils

Pasta indekss

LV-5401

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV005

Kontaktpunkts(-i)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Atkritumu Apsaimniekošanas Dienvidlatgales Starppašvaldību Organizācija”

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Kaspars Laizāns

Tālruņa numurs

65476480

Faksa numurs

65423817

E-pasta adrese

aadso@inbox.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.aadso.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://aadso.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=40

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums

Materiāltehniskās bāzes noma SIA „AADSO” vajadzībām

II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts

Materiāltehniskās bāzes noma SIA „AADSO” vajadzībām

II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
34130000-7

II.1.4) Līguma veids

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids

III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu vai sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem

imageAtklāts konkurss
imageSlēgts konkurss
imagePaātrināts slēgts konkurss
imageKonkursa procedūra ar sarunām
imagePaātrināta konkursa procedūra ar sarunām
imagePaātrināts atklāts konkurss
imageKonkursa dialogs
imageInovācijas partnerības procedūra
imageMetu konkurss
imageSociālie un citi īpaši pakalpojumi

III.2. Administratīvā informācija

III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs

SIA "AADSO" 2017/12

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Paziņojuma reģistrācijas numurs un nosūtīšanas datums OV: 2017/S 177-361961 13/09/2017 (dd/mm/gggg)
Paziņojuma publicēšanas datums IUB tīmekļa vietnē: 15/09/2017 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

IV.1. Informācija par to, kādēļ veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)

IV.1.1)

image Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijā
image Paziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijai

IV.1.2) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojuma tekstā

Iedaļas Nr: V.3)

Teksta labojuma vieta:
Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības
Šī teksta vietā:
Automašīnas atbilstība izplūdes Izmešu standarts ne mazāku par EURO III emisijas prasībām
Jābūt:
Automašīnas atbilstība izplūdes Izmešu standarts ne mazāku par EURO IV emisijas prasībām

IV.1.3) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojumā norādītajos datumos

Iedaļas Nr: IV.2.4)

Datumu labojuma vieta:
Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi
Šī teksta vietā:
19/10/2017 (dd/mm/gggg) 10:00
Jābūt:
02/11/2017 (dd/mm/gggg) 10:00

Iedaļas Nr: IV.2.9)

Datumu labojuma vieta:
Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)
Šī teksta vietā:
19/10/2017 (dd/mm/gggg) 10:00
Jābūt:
02/11/2017 (dd/mm/gggg) 10:00

IV.2. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Tika veikti nolikuma grozījumi.

IV.3. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

 Paziņojuma nosūtīšanas datums: 11/10/2017

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par līgumu

Avots: pvs.iub.gov.lv