Rezultāts: Ultra vieglās klases lidmašīnas oglekļa šķiedras detaļu komplekts

Publicēts
29.09.2017
29.09.2017
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pelegrin" (50103508691)
Uzvarētājs
NEXUS Projectes S.L. (B64076939)
Summa
150 407,80 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 29/09/2017

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pelegrin"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

50103508691

Adrese

“Auda 1”, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, Latvija, 2123

Tālruņa numurs(-i)

+371 26 436 168

Faksa numurs(-i) (ja ir)

-

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Projekta vadītāja, Linda Lejiete, +371 26 436 168, l.lejiete@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Ultra vieglās klases lidmašīnas oglekļa šķiedras detaļu komplekts

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

06/07/2017

4. Lēmuma pieņemšanas datums

28/09/2017
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
AMBESK PROJECTES, S.L.U. B66018839 C/Can Bernat 14, PI Torrent d’en Puig 08358 – ARENYS DE MUNT, Spānija Spānija
NEXUS Projectes S.L. B64076939 C.Juan de la Cierva 2, Martorell 08760, Barselona, Spānija Spānija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
NEXUS Projectes S.L. B64076939 C.Juan de la Cierva 2, Martorell 08760, Barselona, Spānija Spānija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

150407.8 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Centrālā Finanšu un līgumu aģentūra

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

-

Avots: pvs.iub.gov.lv