Rezultāts: Piekabe

Publicēts
23.08.2016
23.08.2016
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Keiši" (47701010076)
Uzvarētājs
SIA Agrolatgale Plus (41502017356)
Summa
7 640,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 23/08/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Zemnieku saimniecība "Keiši"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

47701010076

Adrese

"Keiši", Puncuļi, Galēnu pagasts, Riebiņu novads, Latvija, LV-5311

Tālruņa numurs(-i)

26102478

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

ZS īpašnieks Aldis Čačs

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Piekabe

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

01/08/2016

4. Lēmuma pieņemšanas datums

19/08/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Agrolatgale Plus 41502017356 Rīgas iela 3, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301 Latvija
SIA Torres 42103035831 Eglaines iela 13 b, Ozolnieki, Ozolnieku nov., LV-3018 Latvija
SIA Mija 43603006617 Lauktehnika, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3914 Latvija
SIA Horo Mechanika 43603068994 Piebauskas, Codes pag., Bauskas nov., LV-3901 Latvija
SIA LMR-Āzene 40003473688 Kauguru 6, Rīga, LV-1046 Latvija
SIA Agrok 44103098801 Matīšu iela 11, Valmiera, LV-4201 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA Agrolatgale Plus 41502017356 Rīgas iela 3, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

7640 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv