Sludinājums: Koka karkasa māju paneļu transportēšanas metāla ratu piegāde

Publicēts
19.07.2016
19.07.2016
Pasūtītājs
SIA "JaunRīga ECO" (40103680902)
Termiņš
05.08.2016
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 19/07/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

SIA "JaunRīga ECO"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

40103680902

Adrese

Etnas iela 6 - 1, Rīga, Latvija, LV-1012

Tālruņa numurs(-i)

27096299

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes loceklis Edgars Sturmovičs, 27096299, edgars@jaunriga-eco.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Koka karkasa māju paneļu transportēšanas metāla ratu piegāde

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Celtnieku iela 4, Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

30/04/2017

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

20000 EUR

6. Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums

05/08/2016
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Brīvības iela 183 - 6, Rīga, LV-1012

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

10.  Pievienotie dokumenti

458464__0_NolikumsratiJRE197216.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv