Rezultāts: Piekabe platforma. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko specifikāciju

Publicēts
02.02.2016
02.02.2016
Pasūtītājs
Z/s Dandale (43601028094)
Uzvarētājs
SIA "Silja" (40003264664)
Summa
10 550,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 02/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Z/s Dandale

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43601028094

Adrese

"Jukāni", Sarkaņu pagasts, Madonas novads, Latvija, LV-4870

Tālruņa numurs(-i)

29374374

Faksa numurs(-i) (ja ir)

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Konsultants, Raitis Ence, 20063000, raitis.ence@llkc.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Piekabe platforma. Tehniskie parametri un aprīkojums saskaņā ar cenu aptaujas tehnisko specifikāciju

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

07/01/2016

4. Lēmuma pieņemšanas datums

02/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Silja" 40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167 Latvija
SIA „LMR ĀZENE" 40003473688 Kauguru iela 6, Rīga, LV-1046 Latvija
UAB "SAJINAS" LT637229515 Klaipedos raj., Grumbliu km, Lietuva Lietuva
SIA „IVABALTE AGRO" 40103181570 Mārtiņmuiža, Mārupes novads, LV-2167 Latvija
SIA „AGRO-VITA" 41703004421 Aviācijas iela 8c, Jelgava, LV-3002 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Silja" 40003264664 Jelgavas ceļš 16, Tīraine, Mārupes novads, LV-2167 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

10550 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv