Rezultāts: Piekabe

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Ludzas rajona Zaļesjes pagasta zemnieku saimniecība "Akmeņlauki" (46801003902)
Uzvarētājs
SIA Heta (45401013450)
Summa
40 900,00 EUR
Tālrunis
29226887, 65722176

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Ludzas rajona Zaļesjes pagasta zemnieku saimniecība "Akmeņlauki"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 46801003902

 Adrese: Sļadzeva, Zaļesjes pag., Zilupes nov., Latvija, LV-5705

 Tālruņa numurs(-i): 29226887
Faksa numurs(-i) (ja ir): 65722176

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Projekta konsultants Intars Zaharevičs, 29324578, intars.zaharevics@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Piekabe
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 23/12/2015
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "GRAINTECH" 40103827496 Dīķa iela 12-4, Rīga, LV-1004 Latvija
SIA "BAUMASCHINEN LETTLAND" 40003622927 Maskavas iela 444, Rīga, LV-1063 Latvija
SIA "Agrotrac" 40103386870 "Izstāžu komplekss "Rāmava"", Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076 Latvija
SIA „HETA” 45401013450 Saules iela 56B, Madona, Madonas nov., LV-4801 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA Heta  45401013450  Saules iela 56B, Madona, Madonas nov., LV-4801  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 40900 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams): -

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv