Rezultāts: piekabe

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
SIA Ezersētas (45403033451)
Uzvarētājs
SIA "Heta" (45401013450)
Summa
12 000,00 EUR
Tālrunis
29961735

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): SIA Ezersētas

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 45403033451

 Adrese: Ezersētas, Kalna pagasts, Jēkabpils novads, Latvija, LV-5220

 Tālruņa numurs(-i): 29961735
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): valdes loceklis Edgars Petrovs, T: 29961735; siaezersetas@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: piekabe
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 04/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Heta" 45401013450 Saules 56b, Madona, Madonas novads, LV-4801 Latvija
SIA "Agro-Vita" 41703004421 Aviācijas ielā 8c, Jelgavā, LV-3002 Latvija
SIA "Baumaschinen Lettland" 40003622927 Maskavas iela 444, Rīga, LV-1063 Latvija
SIA "MIJA" 23603006617 "Lauktehnika", Īslīces pag., Bauskas nov., LV3901 Latvija
SIA "LMR-Āzene" 40003473688 Kauguru 6, Rīga, LV-1046 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "Heta"  45401013450  Saules 56b, Madona, Madonas novads, LV-4801  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 12000 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests (LAD)
10. Cita informācija (ja nepieciešams): Nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv