Rezultāts: Piekabe

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Z/S "Veczilakši (43901000017)
Uzvarētājs
SIA "POLTEH" (LV40003801363)
Summa
13 190,00 EUR
Tālrunis
29122118, 64728519

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Z/S "Veczilakši

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 43901000017

 Adrese: "Veczilakši", Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, Latvija, LV-4713

 Tālruņa numurs(-i): 29122118
Faksa numurs(-i) (ja ir): 64728519

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Ivo Ruks, tel. 29122118, e-pasts: veczilaksi@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Piekabe
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 16/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "POLTEH" LV40003801363 Zemītes iela 8, Tukums, LV-3104 Latvija
SIA "LAJA" LV47103000680 Rūpniecības iela 49A, Madona, LV-4801 Latvija
SIA "Agritech" LV40103246129 Krasta iela 42, Rīga, LV-1003 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "POLTEH"  LV40003801363  Zemītes iela 8, Tukums, LV-3104  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 13190 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv