Rezultāts: Piekabe

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība "Mežgaļi" (43201014008)
Uzvarētājs
SIA "Konekesko Latvija" (LV40003450717)
Summa
22 800,00 EUR
Tālrunis
29266419

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Zemnieku saimniecība "Mežgaļi"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 43201014008

 Adrese: "Mežgaļi", Mālupes pagsts, Alūksnes novads, LV-4358, Latvija, LV-4358

 Tālruņa numurs(-i): 29266419
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Sandors Kukurītis , tālr. 29266419, e-pasts zs_mezgali@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Piekabe
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 13/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "Konekesko Latvija" LV40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija
SIA "Heta" LV45401013450 Saules 56b, Madona, Madonas novads, LV-4801 Latvija
SIA "INGTEH" LV44103084430 Izstāžu iela 11, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "Konekesko Latvija"  LV40003450717  Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 22800 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsts dienests
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv