Rezultāts: lauksaimniecibas piekabe

Publicēts
01.02.2016
01.02.2016
Pasūtītājs
Aronmūrnieki, Mārcienas pagasta ducena zemnieku saimniecība (57101011821)
Uzvarētājs
Heta SIA (LV45401013450)
Summa
23 300,00 EUR
Tālrunis
26481843

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 01/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Aronmūrnieki, Mārcienas pagasta ducena zemnieku saimniecība

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 57101011821

 Adrese: Aronmūrnieki, Mārcienas pagasts, Madonas novads, Latvija, LV-4865

 Tālruņa numurs(-i): 26481843
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Dāvids Ducens īpašnieks 26481843, davidsducens@gmail.com

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: lauksaimniecibas piekabe
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 13/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 01/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
Heta SIA LV45401013450 Saules iela 56B, Madona, Madonas novads Latvija
Graintech SIA LV40103827496 Dīķa iela 12-4 , Rīga 1004 Latvija
Laja SIA LV47103000680 Rūpniecības iela 49A, Madona LV-4801 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 Heta SIA  LV45401013450  Saules iela 56b, Madona, Mafonas novads  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 23300 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv