Rezultāts: “JAUNAS AUTOMAŠĪNAS IEGĀDE AIZPUTES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS “SOCIĀLAIS DIENESTS” VAJADZĪBĀM”

Publicēts
24.02.2016
24.02.2016
Pasūtītājs
Aizputes novada dome (90000031743)
Uzvarētājs
SIA “SD Autocentrs” (42103012097)
Summa
19 805,79 EUR
Sludinājums
www.aizputesnovads.lv...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 24/02/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Aizputes novada dome, 90000031743

Pasta adrese

Atmodas 22

Pilsēta / Novads

Aizpute

Pasta indekss

3456

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Juris Grasmanis

Tālruņa numurs

29172647

Faksa numurs

63459148

E-pasta adrese

juris@aizpute.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.aizputesnovads.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.aizputesnovads.lv

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits: Pašvaldība
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

“JAUNAS AUTOMAŠĪNAS IEGĀDE AIZPUTES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS “SOCIĀLAIS DIENESTS” VAJADZĪBĀM”

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV003

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

“JAUNAS AUTOMAŠĪNAS IEGĀDE AIZPUTES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS “SOCIĀLAIS DIENESTS” VAJADZĪBĀM”

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
34110000-1

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

19805.79 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

AND 2016/4

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: “JAUNAS AUTOMAŠĪNAS IEGĀDE AIZPUTES NOVADA PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS “SOCIĀLAIS DIENESTS” VAJADZĪBĀM”

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

18/02/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA “SD Autocentrs”, 42103012097

Pasta adrese

Zemnieku iela 68

Pilsēta / novads

Liepāja

Pasta indekss

LV-3401

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

63422694

Faksa numurs

63480218

E-pasts

birojs@sdautocentrs.lv

Vispārējā interneta adrese:

www.sdautocentrs.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 19805.79    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 19805.79    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:
  CO2- līmenis izplūdes gāzēs kombinētajā ciklā g/km Ne lielāks kā 130 g/km CO2 izmešu standarts EURO

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv