Rezultāts: Jauna Graudu pārkraušanas piekabe

Publicēts
02.02.2016
02.02.2016
Pasūtītājs
MAZVIZBUĻI ZS (43601026888)
Uzvarētājs
LPKS LATRAPS (58503007191)
Summa
50 600,00 EUR
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 02/02/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

MAZVIZBUĻI ZS

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

43601026888

Adrese

,,Skaras-3", Vecsaules pagasts, Bauskas novads, LV 3932, Latvija, Latvija, LV 3932

Tālruņa numurs(-i)

29130037

Faksa numurs(-i) (ja ir)

63946451

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

Īpašnieks, Māris Mikainis, 29130037,maris@kalnakrogsagro.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Jauna Graudu pārkraušanas piekabe

3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā

15/01/2016

4. Lēmuma pieņemšanas datums

02/02/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):

5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem, ja tādi ir

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
DOJUS Latvija SIA 40103315280 Ceļa zeme, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 Latvija
Western LV SIA 58503021621 Pilskalna 41, Oškalni, Cieceres pagast, Brocēnu novads, LV-3851 Latvija
LPKS LATRAPS 58503007191 Lietuvas iela 16A, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023 Latvija

6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
DOJUS Latvija SIA 40103315280 Ceļa zeme, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 Latvija
LPKS LATRAPS 58503007191 Lietuvas iela 16A, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023 Latvija

7. Informācija par uzvarētāju

Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
LPKS LATRAPS 58503007191 Lietuvas iela 16 A, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV 3023 Latvija

8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

50600 EUR

9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

LAD

10. Cita informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv