Rezultāts: Piekabe.

Publicēts
31.01.2016
31.01.2016
Pasūtītājs
Zemnieku saimniecība “Salmaņi” (42401000020)
Uzvarētājs
SIA „INGTEH” (LV44103084430)
Summa
23 600,00 EUR
Tālrunis
29395382

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 31/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Zemnieku saimniecība “Salmaņi”

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 42401000020

 Adrese: Dagumnīki, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4634, Latvija, LV-4634

 Tālruņa numurs(-i): 29395382
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Konsultante Ināra Smirnova, 28625577, inara.smirnova@llkc.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Piekabe.
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 13/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA „INGTEH” LV44103084430 Izstāžu iela 11, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076 Latvija
UAB “LAUMETRIS”, 161444711 Technikos 4, Keleriškiai, 57342 Latvija
SIA “Konekesko Latvija” LV40003450717 Tīraines iela 15, Rīga, LV-1058 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA „INGTEH”  LV44103084430  Izstāžu iela 11, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 23600 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: Lauku atbalsta dienests.
10. Cita informācija (ja nepieciešams): Nav.

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv