Rezultāts: Piekabe

Publicēts
30.01.2016
30.01.2016
Pasūtītājs
Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju zemnieku saimniecība "AKMEŅKROGS" (55401018591)
Uzvarētājs
SIA "HETA" (45401013450)
Summa
19 100,00 EUR
Tālrunis
29294051

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 30/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju zemnieku saimniecība "AKMEŅKROGS"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 55401018591

 Adrese: "Jaunzemi",Cesvaines pagasts Cesvaines novads, Latvija, LV-4871

 Tālruņa numurs(-i): 29294051
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): īpašnieks Aivars Tēts , mobilais tālrunis 29294051

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Piekabe
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 13/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 30/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "HETA" 45401013450 Saules 56b, Madona, Madonas novads, LV-4801 Latvija
SIA "LAJA" 47103000680 Rūpniecības 49A, Madona, LV-4801 Latvija
SIA "AGRO-VITA" 41703004421 Aviācijas ielā 8c, Jelgavā, LV-3002 Latvija
SIA "Āzene" 40003473688 Kauguru 6, Rīga, LV-1046 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "HETA"  45401013450  Saules 56b, Madona, Madonas novads, LV-4801  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 19100 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams): nav

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv