Rezultāts: Piekabe

Publicēts
29.01.2016
29.01.2016
Pasūtītājs
Z/S "Eglaine" (45401009101)
Uzvarētājs
SIA "DOJUS Latvija" (LV40103315280)
Summa
41 840,00 EUR
Tālrunis
29486037

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem

Publicēšanas datums: 29/01/2016

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): Z/S "Eglaine"

 Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 45401009101

 Adrese: "Eglaine", Variešu pagasts, Krustpils novads, Latvija, LV 5236

 Tālruņa numurs(-i): 29486037
Faksa numurs(-i) (ja ir):

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Aivars Jaksons

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Piekabe
3. Datums, kad paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru publicēts internetā: 13/01/2016
4. Lēmuma pieņemšanas datums: 29/01/2016
Līguma noslēgšanas datums (ja līgums noslēgts):
5. Informācija par sākotnējos piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
SIA "DOJUS Latvija" LV40103315280 "Ceļa zeme", Ķekavas nov. Ķekavas pag. LV-2123 Latvija
SIA "HETA" LV45401013450 Saules iela 56B, Madona, Madonas novads, LV-4801 Latvija
LPKS "LATRAPS" LV58503007191 Lietuvas iela 16A, Elejas pag., Jelgavas novads, LV-3023 Latvija
6. Informācija par piegādātājiem, kas piedalījušies sarunās:
7. Informācija par uzvarētāju:
Nosaukums Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs Adrese Valsts
 SIA "DOJUS Latvija"  LV40103315280  "Ceļa zeme", Ķekavas nov. Ķekavas pag. LV-2123  Latvija
8. Uzvarētāja piedāvātā līgumcena bez PVN (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 41840 EUR
9. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
10. Cita informācija (ja nepieciešams):

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Avots: pvs.iub.gov.lv