Rezultāts: Transportlīdzekļu ekstremālās vadīšanas kursi

Publicēts
08.12.2015
08.12.2015
Pasūtītājs
Valsts ieņēmumu dienests (90000069281)
Uzvarētājs
OU “Autosoit” (10835817)
Summa
9 091,00 EUR
Sludinājums
https://www.vid.gov.lv/default.aspx...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 08/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts ieņēmumu dienests, 90000069281
Pasta adrese: Talejas iela 1
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1978 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Ramona Jurķe Tālruņa numurs: 67120208
E-pasta adrese: Ramona.Jurke@vid.gov.lv Faksa numurs: 67122907
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): https://www.vid.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): https://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=4&id=4429&hl=1

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Transportlīdzekļu ekstremālās vadīšanas kursi

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LVZ
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 24
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Igaunija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Transportlīdzekļu ekstremālās vadīšanas kursi

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
80510000-2

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

9091 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

FM VID 2015/410

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Transportlīdzekļu ekstremālās vadīšanas kursi
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
30/11/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: OU “Autosoit”, 10835817

Pasta adrese: Riia 10

Pilsēta/Novads: Tartu

Pasta indekss: 51010

Valsts: Igaunija

E-pasta adrese: info@autosoit.ee

Tālruņa numurs: 3727456040

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL): www.autosoit.ee

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 9091    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 9091    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv