Rezultāts: „Jauna mikroautobusa (vieglais pasžieru) piegāde Krāslavas Sporta skolas vajadzībām”

Publicēts
07.12.2015
07.12.2015
Pasūtītājs
Krāslavas sporta skola (90001300175)
Uzvarētājs
,,Inchcape Motors Latvia" (40003073379)
Summa
25 645,00 EUR
Sludinājums
www.kraslava.lv/pasvaldiba/iepirkum...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 07/12/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Krāslavas sporta skola, 90001300175
Pasta adrese: Rīgas ielā 52, Krāslavā
Pilsēta/Novads: Krāslava Pasta indekss: LV-5601 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Viktors Beinarovičs Tālruņa numurs: 26178147
E-pasta adrese: sportaskola@kraslava.lv Faksa numurs: 65622724
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.kraslava.lv/pasvaldiba/iepirkumi
Pircēja profila adrese (URL): http://www.kraslava.lv/pasvaldiba/iepirkumi

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


„Jauna mikroautobusa (vieglais pasžieru) piegāde Krāslavas Sporta skolas vajadzībām”

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV005
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīgas52, kRĀSLAVA

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Mikroautobusa piegāde

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
34110000-1

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

25645 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

KSS 2015/1

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Jauna mikroautobusa(vieglais pasažieru) piegāde Krāslavas Sporta skolas vajadzībām
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
30/11/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: ,,Inchcape Motors Latvia", 40003073379

Pasta adrese: Skanstes iela 4a

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1013

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@inchcape.lv

Tālruņa numurs: 67303000

Faksa numurs: 67303010

Vispārējā interneta adrese (URL): www.ford.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 25645    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 25645    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv