Rezultāts: Atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgas domes Labklājības departamenta pakļautības iestādēm

Publicēts
21.05.2015
21.05.2015
Pasūtītājs
Rīgas domes Labklājības departaments (90000055224)
Uzvarētājs
PS „EXTO D” (40003691558), SIA „Vides pakalpojumu grupa” (40003244831)
Summa
18 524,11 EUR
Sludinājums
www.riga.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 21/05/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas domes Labklājības departaments, 90000055224
Pasta adrese: Baznīcas iela 19/23
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1010 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Edgars Dargis Tālruņa numurs: 67105197
E-pasta adrese: edgars.dargis@riga.lv Faksa numurs: 67105199
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.riga.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.riga.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgas domes Labklājības departamenta pakļautības iestādēm

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 16
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgas domes Labklājības departamenta pakļautības iestādēm

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
90511000-2

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

18524.11 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RD LD 2015/18

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgas sociālās aprūpes centrā „Mežciems”
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
05/05/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
5
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: PS „EXTO D”, 40003691558

Pasta adrese: „Gurnicas” Ķekavas nov.

Pilsēta/Novads: Ķekavas pag.

Pasta indekss: LV-2123

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 4613.42    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 4613.42    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgas sociālās aprūpes centrā „Gaiļezers”
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
05/05/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
5
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: PS „EXTO D”, 40003691558

Pasta adrese: „Gurnicas” Ķekavas nov.

Pilsēta/Novads: Ķekavas pag.

Pasta indekss: LV-2123

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 4397.12    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 4397.12    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgas sociālās aprūpes centrā „Stella Maris”
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
05/05/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
5
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: PS „EXTO D”, 40003691558

Pasta adrese: „Gurnicas” Ķekavas nov.

Pilsēta/Novads: Ķekavas pag.

Pasta indekss: LV-2123

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1369.66    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1369.66    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 4        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībām- SIA „Vides pakalpojumu grupa”
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
05/05/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
4
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA „Vides pakalpojumu grupa”, 40003244831

Pasta adrese: Ēdoles iela 8

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1055

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 4740.4    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 4740.4    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 5        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgas patversmes struktūrvienībām
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
05/05/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
5
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: PS „EXTO D”, 40003691558

Pasta adrese: „Gurnicas” Ķekavas nov.

Pilsēta/Novads: Ķekavas pag.

Pasta indekss: LV-2123

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1967.47    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1967.47    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 6        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumi Rīgas Sociālā dienesta struktūrvienībām
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
05/05/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
5
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: PS „EXTO D”, 40003691558

Pasta adrese: „Gurnicas” Ķekavas nov.

Pilsēta/Novads: Ķekavas pag.

Pasta indekss: LV-2123

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1436.04    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1436.04    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

I. Cita pasūtītāja adrese, kura vajadzībām pasūtītājs veic iepirkumu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Rīgas sociālās aprūpes centrs "Gaiļezers", 90000039319
Pasta adrese: Hipokrāta iela 6
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1079 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Rīgas sociālās aprūpes centrs "Mežciems", 90000159123
Pasta adrese: Malienas iela 3
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV 1079 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Rīgas sociālās aprūpes centrs "Stella maris", 90000218304
Pasta adrese: Birzes iela 54
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1016 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs, 90009202807
Pasta adrese: Marsa gatve 16
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV - 1082 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Rīgas patversme, 90000377652
Pasta adrese: Maskavas ielā 208
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1019 Valsts: Latvija
Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs (ja piešķirts): Rīgas Sociālais dienests, 90009202794
Pasta adrese: Baznīcas iela 19/23
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV 1010 Valsts: Latvija

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv