Rezultāts: Riepu piegāde

Publicēts
27.02.2015
27.02.2015
Pasūtītājs
SIA "Getliņi EKO" (40003367816)
Uzvarētājs
SIA „Baltyre Latvia” (43603053166)
Summa
25 308,08 EUR
Sludinājums
www.getlini.lv/lv/uznemums/iepirkum...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 27/02/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "Getliņi EKO", 40003367816
Pasta adrese: Rīgas rajons, Stopiņu novads, Rumbula, "Getliņi"
Pilsēta/Novads: Stopiņu novads Pasta indekss: LV-2121 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Guntis Kampe Tālruņa numurs: 67317827
E-pasta adrese: guntis.kampe@getlini.lv Faksa numurs: 67317810
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.getlini.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.getlini.lv/lv/uznemums/iepirkumi_izsoles.html

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Valsts un pašvaldības publiski privātā kapitālsabiedrība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: Atkritumu apsaimniekošana
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Riepu piegāde

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV007
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Cieto sadzīves atkritumu (CSA) poligons „Getliņi”, Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Riepu iegāde

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
34352100-0

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

25308.08 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

GEKO 2015/01/02

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Riepu iegāde
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
24/02/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
9
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA „Baltyre Latvia” , 43603053166

Pasta adrese: Aviācijas iela 8

Pilsēta/Novads: Jelgava

Pasta indekss: LV-3002

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@baltyre.lv

Tālruņa numurs: 25445906

Faksa numurs: 63020535

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 25308.08    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 25308.08    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv