Sludinājums: autoiekrāvējs 2 gab., palešu krautņotājs 2 gab., palešu apgriezējs 1 gab.

Publicēts
07.01.2015
07.01.2015
Pasūtītājs
biedrība "Latvijas zvejas produktu ražotāju grupa" (40008085529)
Termiņš
22.01.2015
Tālrunis
29119051, 63423094, 63423094

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 07/01/2015

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds): biedrība "Latvijas zvejas produktu ražotāju grupa"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs): 40008085529

Adrese: Roņu iela 8, Liepāja, Latvija, LV-3401

Tālruņa numurs(-i): 29119051; 63423094
Faksa numurs(-i) (ja ir): 63423094

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese): Evija Kopštāle, 29119051. evija@lrp.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: autoiekrāvējs 2 gab., palešu krautņotājs 2 gab., palešu apgriezējs 1 gab.
3. Līguma veids: Piegāde
4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Liepāja Roņu iela 8
 Paredzamais līguma izpildes termiņš: 25/05/2015
5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem): 98000 EUR
6.  Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas datums: 22/01/2015
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas laiks: 11:00
Sākotnējā piedāvājuma iesniegšanas vieta: Roņu iela 8, Liepāja a/s Kursa administrācijas telpās 2.stāvā sekretārei
7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu: LAD
8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams): Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) pasākumā "Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā"
9. Cita informācija (ja nepieciešams): Informāciju par iepirkuma priekšmetu var pieprasīt līdz 20.01.2015. plkst 12.00
10. Pievienotie dokumenti 389978__0_Tehniskspecifikacijakrauanastehnjanv215.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv