Rezultāts: Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes un Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes rīcībā esošo sauszemes transportlīdzekļu tehniskā apkope un remonts

Publicēts
30.07.2014
30.07.2014
Pasūtītājs
Valsts robežsardze (90000086402)
Uzvarētājs
SIA ,,SilJa'' (40003264664)
Summa
6 999,00 EUR
Sludinājums
www.rs.gov.lv/index.php?id=1101&top...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 30/07/2014

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Valsts robežsardze, 90000086402
Pasta adrese: Rūdolfa iela 5
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV-1012 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Nodrošinājuma pārvaldes Publisko iepirkumu nodaļas galvenā inspektore Ināra Frišvalde Tālruņa numurs: +37167075751
E-pasta adrese: iepirkumi@rs.gov.lv Faksa numurs: +37167075727
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rs.gov.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.rs.gov.lv/index.php?id=1101&top=0

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes un Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes rīcībā esošo sauszemes transportlīdzekļu tehniskā apkope un remonts

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 1
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Viļaka, Ludza

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes un Valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes rīcībā esošo sauszemes transportlīdzekļu tehniskā apkope un remonts

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
50100000-6

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

6999 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VRS/ 2014/30/GP

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Viļakas un Ludzas pārvaldes traktoru un piekabju tehniskā uzturēšana
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
02/07/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA ,,SilJa'', 40003264664

Pasta adrese: Jelgavas ceļš 16

Pilsēta/Novads: Tīraine, Mārupes novads

Pasta indekss: LV 2167

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 65381193

Faksa numurs: 65381194

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 93259.42    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 6999    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Avots: pvs.iub.gov.lv