Rezultāts: 2.1. Transporta sektora tiešo un netiešo siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķins ar COPERT IV modeli, to apraksts starptautisko konvenciju ietvaros par 2012. gadu, emisiju pārrēķini, ja nepieciešami par 1990. – 2011. gadu un ikgadējo indikatoru apkopojums, kā arī kvalitātes kontroles procedūru ievērošana Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām (turpmāk – Konvencija) un Kioto protokola saistību izpildei

Publicēts
17.12.2013
17.12.2013
Pasūtītājs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (90000028508)
Uzvarētājs
Skatīt IUB sludinājumu →
Summa
3 950,00 LVL
Avots
http://pvs.iub.gov.lv/show/343931...