Grozījumi: Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem Jēkabpils pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos

Publicēts
22.11.2013
22.11.2013
Pasūtītājs
Jēkabpils pilsētas pašvaldība (90000024205)
Termiņš
skat. paziņojumu
Virs ES sliekšņa

PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM, IEPIRKUMA PROCEDŪRAS IZBEIGŠANU VAI PĀRTRAUKŠANU

Publicēšanas datums: 22/11/2013

I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)


Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Jēkabpils pilsētas pašvaldība, 90000024205


Pasta adrese: Brīvības iela 120


Pilsēta/Novads: Jēkabpils


Pasta indekss: LV-5201

Valsts: Latvija

Kontaktpunkts (-i): Jēkabpils pilsētas pašvaldība, Iepirkumu nodaļa


Kontaktpersonas vārds, uzvārds: juriste Linda Meldrāja, komisijas sekretāre Mirdza Stankevica

Tālruņa numurs: 65207307, 65207309

E-pasta adrese: linda.meldraja@jekabpils.lv


Faksa numurs: 65207304

Interneta adreses
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.jekabpils.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/oficialie-pazinojumi/iepirkumi

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums: Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem Jēkabpils pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos
II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts: Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem Jēkabpils pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos
II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods
  Galvenā vārdnīca Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
Galvenais kods  60112000-6
Papildu kods (-i)  
 

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids


III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu
Atklāta
Slēgta

Paātrināta slēgta

Sarunu procedūra
Paātrināta sarunu procedūra
Konkursa dialogs

Metu konkurss

Sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (B daļas pakalpojumi)
III.2. Administratīvā informācija


III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs: JPP 2013/61

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)
Paziņojuma reģistrācijas numurs un publicēšanas datums OV: 2013/S 173-299337 06/09/2013 (dd/mm/gggg)

Paziņojuma publicēšanas datums IUB mājaslapā: 05/09/2013 (dd/mm/gggg)


III.2.3) Sākotnējā paziņojuma nosūtīšanas datums:
05/09/2013 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA


IV.1. Paziņojuma saturs

Iepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana Labojums Papildinājums

IV.2. Informācija par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu (attiecīgā gadījumā atzīmējiet tik lodziņus, cik nepieciešams)

Iepirkuma procedūra tika pārtraukta.

Iepirkuma procedūra tika izbeigta.

Dinamiskā iepirkumu sistēma netika izveidota.

Paziņojums par līgumu vai paziņojums par metu konkursu varētu tikt publicēts atkārtoti.IV.3. Informācija par to, kādēļ un kur veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)


IV.3.1) Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijāPaziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijaiAbi iemesliIV.3.2) Sākotnējā paziņojumāIepirkuma procedūras dokumentos
(sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)Abos
(sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)IV.3.4) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojumā norādītajos datumos

Datumu labojuma vieta:
IV.3.4)

Šī teksta vietā:
25/10/2013 (dd/mm/gggg)
11:00

Jābūt:
06/12/2013 (dd/mm/gggg)
11:00

Datumu labojuma vieta:
IV.3.5)

Šī teksta vietā:
25/10/2013 (dd/mm/gggg)
11:00

Jābūt:
06/12/2013 (dd/mm/gggg)
11:00

Datumu labojuma vieta:
IV.3.8)

Šī teksta vietā:
25/10/2013 (dd/mm/gggg)
11:00

Jābūt:
06/12/2013 (dd/mm/gggg)
11:00IV.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams): Ar iepirkuma dokumentāciju papīra formātā var iepazīties Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī


IV.5. šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Paziņojums par līgumu

Avots: pvs.iub.gov.lv