Rezultāts: Lietotas vieglās pasažieru/kravas automašīnas piegāde Kalkūnes pagasta pārvaldes vajadzībām

Publicēts
20.11.2013
20.11.2013
Pasūtītājs
Kalkūnes pagasta pārvalde (90000073658)
Uzvarētājs
SIA "Arden Trade" (41503058506)
Summa
6 500,00 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 20/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Kalkūnes pagasta pārvalde, 90000073658
Pasta adrese: Ķieģeļu ielā 4, Kalkūnes pagasta
Pilsēta/Novads: Daugavpils novads Pasta indekss: LV-5412 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Anatolijs MACKEVIČS Tālruņa numurs: 65440828
E-pasta adrese: parvalde@kalkuni.lv Faksa numurs: 65440828
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.kalkuni.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.kalkuni.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Lietotas vieglās pasažieru/kravas automašīnas piegāde Kalkūnes pagasta pārvaldes vajadzībām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV003
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Kalkūni, Daugavpils novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Lietotas vieglās pasažieru/kravas automašina Volkswagen T-5

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
34100000-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

6500 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

KPP 2013/05

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Lietotas vieglās pasažieru/kravas automašīnas iegāde Kalkūnes pagasta pārvaldes vajadzībām
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
19/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
4
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Arden Trade", 41503058506

Pasta adrese: Saules iela 10-10

Pilsēta/Novads: Daugavpils

Pasta indekss: LV5401

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: arden-trade@inbox.lv

Tālruņa numurs: 29256184

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 6500    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 6500    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:
 Ekoloģiskās drošības klase - EURO 4.

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv