Rezultāts: Jaunas kravas pasažieru automašīnas piegāde SIA “Ādažu Namsaimnieks”

Publicēts
20.11.2013
20.11.2013
Pasūtītājs
SIA "Ādažu namsaimnieks" (40003422041)
Uzvarētājs
SIA "Amserv Motors" (40003403905)
Summa
16 033,06 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 20/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "Ādažu namsaimnieks", 40003422041
Pasta adrese: Gaujas iela 13/15, Ādaži, Rīgas raj., LV-2164
Pilsēta/Novads: Ādaži Pasta indekss: LV 2164 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Juris Krūze Tālruņa numurs: 67996660
E-pasta adrese: namsaimnieks@adazi.lv Faksa numurs: 67997690
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://adazunamsaimnieks.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://adazunamsaimnieks.lv/dokumenti/

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: pašvaldības uzņēmums
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Jaunas kravas pasažieru automašīnas piegāde SIA "Ādažu Namsaimnieks"

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV007
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Ādaži

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Jaunas kravas pasažieru automašīnas piegāde SIA "Ādažu Namsaimnieks"

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
34100000-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

16033.06 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

Ādažu Namsaimnieks 2013/2

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Jaunas kravas pasažieru automašīnas pigāde SIA "Ādažu Namsaimnieks"
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
20/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Amserv Motors", 40003403905

Pasta adrese: Krasta iela 3

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1003

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@amserv.lv

Tālruņa numurs: 67204746

Faksa numurs: 67204744

Vispārējā interneta adrese (URL): www.amserv.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 16033.06    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 16033.06    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv