Sludinājums: Administratīvās ēkas biroja telpu, Agroķīmijas laboratorijas (Administratīvajā ēkā) un Laboratoriju korpusa telpu uzkopšana un tīrīšana

Publicēts
05.09.2016
05.09.2016
Pasūtītājs
Valsts augu aizsardzības dienests (90000042982)
Termiņš
16.09.2016
Pilsēta
Kontaktpersona
Arita Andersone
E-pasts
Sludinājums
www.vaad.gov.lv/sakums/publiskie-ie...
Tālrunis
67185474

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Publicēšanas datums: 05/09/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Valsts augu aizsardzības dienests, 90000042982

Pasta adrese

Lielvārdes iela 36/38

Pilsēta / Novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1006

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Arita Andersone

Tālruņa numurs

67185474

Faksa numurs

67185477

E-pasta adrese

Arita.Andersone@vaad.gov.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.vaad.gov.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.vaad.gov.lv/sakums/publiskie-iepirkumi.aspx

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:

image
image

Iepirkuma dokumentus var saņemt

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

Piedāvājumi jāiesniedz

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita: lauksaimniecība

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II iedaļa. Līguma priekšmets

II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

Administratīvās ēkas biroja telpu, Agroķīmijas laboratorijas (Administratīvajā ēkā) un Laboratoriju korpusa telpu uzkopšana un tīrīšana

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Lielvārdes iela 36/38, Rīga, LV-1006

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Administratīvās ēkas biroja telpu, Agroķīmijas laboratorijas (Administratīvajā ēkā) un Laboratoriju korpusa telpu uzkopšana un tīrīšana

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
90910000-9

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

image
image
imageTikai vienu daļu
imageVienu vai vairākām daļām
imageVisām daļām

II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  12 vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

VAAD 2016/23

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 16/09/2016 (dd/mm/gggg)    Darba laiks 8:30-17:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 16/09/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 11:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

16/09/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 11:00

Vieta: Lielvārdes iela 36/38, Rīga, LV-1006

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv