Rezultāts: Dezinfekcijas līdzekļu piegāde SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” vajadzībām

Publicēts
23.08.2016
23.08.2016
Pasūtītājs
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes slimnīca" (40003223971)
Uzvarētājs
SIA "CHEMI PHARM GROUP" (40003635989), SIA "MEDILINK" (40003996045), SIA "EGALS" (40003447261), SIA "Hygeia" (40103385536), SIA "Scanmed" (40003665589)
Summa
37 382,00 EUR
Sludinājums
www.rezekne.lv/dome/oficiala-inform...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 23/08/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rēzeknes slimnīca", 40003223971

Pasta adrese

18.Novembra ielā 41

Pilsēta / Novads

Rēzeknē

Pasta indekss

LV-4600

Valsts

Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Anete Bule

Tālruņa numurs

28334486

Faksa numurs

64624483

E-pasta adrese

rezcs@inbox.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rezekne.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.rezekne.lv/dome/oficiala-informacija/iepirkumi/

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

Dezinfekcijas līdzekļu piegāde SIA "RĒZEKNES SLIMNĪCA" vajadzībām

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV005

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Rēzekne (18. novembra iela 41, Rēzekne, LV-4601)

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

Dezinfekcijas līdzekļu piegāde SIA "RĒZEKNES SLIMNĪCA" vajadzībām

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
24455000-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

37382 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RS 2016/13

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Roku un ādas mazgāšanas, dezinfekcijas un kopšanas līdzekļi

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

11/08/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

5

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "CHEMI PHARM GROUP", 40003635989

Pasta adrese

Ozolciema iela 10 k-2-29

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1058

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

66010634

Faksa numurs

66010635

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "MEDILINK", 40003996045

Pasta adrese

Biķernieku iela 121

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1021

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67840380

Faksa numurs

67840377

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "EGALS", 40003447261

Pasta adrese

Slāvu iela 7

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1073

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67425063

Faksa numurs

67411142

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 14170.5    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 14170.5    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Virsmu dezinfekcijas līdzekļi

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

11/08/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

8

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "MEDILINK", 40003996045

Pasta adrese

Biķernieku iela 121

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1021

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67840380

Faksa numurs

67840377

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Hygeia", 40103385536

Pasta adrese

Magoņu iela 14

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1002

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67383259

Faksa numurs

66103010

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Scanmed", 40003665589

Pasta adrese

Nometņu iela 13-3

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1048

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67231485

Faksa numurs

67231484

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 17096.75    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 17096.75    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Instrumentu dezinfekcijas līdzekļi

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

11/08/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

4

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "MEDILINK", 40003996045

Pasta adrese

Biķernieku iela 121

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1021

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67840380

Faksa numurs

67840377

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Hygeia", 40103385536

Pasta adrese

Magoņu iela 14

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1002

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67383259

Faksa numurs

66103010

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3739    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3739    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 4        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Līdzekļi lietošanai operāciju blokā

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

11/08/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

6

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Hygeia", 40103385536

Pasta adrese

Magoņu iela 14

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1002

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67383259

Faksa numurs

66103010

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1983.5    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1983.5    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 5        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Endoskopu manuālās apstrādes līdzekļi

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums

11/08/2016 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

3

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Hygeia", 40103385536

Pasta adrese

Magoņu iela 14

Pilsēta / novads

Rīga

Pasta indekss

LV-1002

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

67383259

Faksa numurs

66103010

E-pasts

Vispārējā interneta adrese:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 392.25    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 392.25    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildu adreses un kontaktpersonas

Pamatojums vairāku uzvarētāju izvēlei

Atbilstoši iepirkuma nolikuma nosacījumiem, iepirkuma rezultātā tiek slēgta vispārīgā vienošanās ar vairākiem piegādātājiem

Avots: pvs.iub.gov.lv