Rezultāts: Gaujas upes un tai piegulošo krastu joslu tīrīšana Siguldas novada teritorijā projekta “Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā (Riverways)” ietvaros

Publicēts
11.06.2015
11.06.2015
Pasūtītājs
Siguldas novada dome (90000048152)
Uzvarētājs
SIA "RavLat" (40103406359)
Summa
5 500,00 EUR
Sludinājums
www.sigulda.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 11/06/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Siguldas novada dome, 90000048152
Pasta adrese: Pils iela 16
Pilsēta/Novads: Sigulda Pasta indekss: LV 2150 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Galvenā speciāliste iepirkuma jautājumos Inguna Abzalone Tālruņa numurs: 67385945
E-pasta adrese: iepirkumi@sigulda.lv Faksa numurs: 67971371
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.sigulda.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.sigulda.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Pašvaldība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Gaujas upes un tai piegulošo krastu joslu tīrīšana Siguldas novada teritorijā projekta "Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā (Riverways)" ietvaros

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV007
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 16
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Siguldas novads

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Gaujas upes un tai piegulošo krastu joslu tīrīšana Siguldas novada teritorijā projekta "Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā (Riverways)" ietvaros

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
90733400-8

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

5500 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

SND 2015/15/Riverways

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Gaujas upes un tai piegulošo krastu joslu tīrīšana Siguldas novada teritorijā projekta "Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā (Riverways)" ietvaros
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
19/05/2015 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "RavLat", 40103406359

Pasta adrese: Gāles iela 27

Pilsēta/Novads: Sigulda

Pasta indekss: LV-2150

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: info@ravlat.lv

Tālruņa numurs: 29218804

Faksa numurs: 67557550

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 5500    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 5500    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. Riverways, Riverways, projekts "Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā (Riverways)"

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv