Rezultāts: Putnu būru tīrīšana Vidusdaugavas mežsaimniecībā 2013.gadā

Publicēts
22.11.2013
22.11.2013
Pasūtītājs
AS "Latvijas valsts meži" (40003466281)
Uzvarētājs
SIA ''MV Līvas'' (54103036771), SIA ''Dzenis'' (40103011089)
Summa
3 845,00 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 22/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: AS "Latvijas valsts meži", 40003466281
Pasta adrese: Kristapa iela 30
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: lv -1046 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Solvita Dubere Tālruņa numurs: 26399796
E-pasta adrese: s.dubere@lvm.lv Faksa numurs: 65161885
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lvm.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.lvm.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: akciju sabiedrība
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: mežsaimniecība
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Putnu būru tīrīšana Vidusdaugavas mežsaimniecībā 2013.gadā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 27
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Vidusdaugavas mežsaimniecības teritorija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Putnu būru tīrīšana

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
77230000-1

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

3845 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

AS LVM_VD_2013_407_bi

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Putnu būru tīrīšana Ogres meža iecirknī
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
22/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA ''MV Līvas'', 54103036771

Pasta adrese: ''Līvas'', Variņu pag.

Pilsēta/Novads: Smiltenes novads

Pasta indekss: LV-4726

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 29249490

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 50    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Putnu būru tīrīšana Skaistkalnes meža iecirknī
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
22/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA ''MV Līvas'', 54103036771

Pasta adrese: ''Līvas'', variņu pag.

Pilsēta/Novads: Smiltenes novads

Pasta indekss: LV-4726

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 29249490

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 0.65    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 650    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Putnu būru tīrīšana Vecumnieku meža iecirknī
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
11/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
1
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA ''Dzenis'', 40103011089

Pasta adrese: Rīgas iela 36b

Pilsēta/Novads: Baldone

Pasta indekss: LV-2125

Valsts: Latvija

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs: 29459330

Faksa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 0.85    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3145    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:
 AS LVM Vides aizsardzības prasības

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

Iepirkumā tika vērtēta pretendentu piedāvātā cena Ls (bez PVN) par 1 putnu būri.

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv