Rezultāts: Jumtu tīrīšana no sniega un ledus Rīgas Tehniskās universitātes objektos Rīgā

Publicēts
19.11.2013
19.11.2013
Pasūtītājs
Rīgas Tehniskā universitāte (90000068977)
Uzvarētājs
SIA "V Service" (40003920717), SIA "V service" (40003920717), SIA "V sevice" (40003920717)
Summa
23 000,00 LVL

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 19/11/2013

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas Tehniskā universitāte, 90000068977
Pasta adrese: Kaļķu 1
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV 1658 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Inga Ļeonova Tālruņa numurs: 67089812
E-pasta adrese: inga.leonova@rtu.lv Faksa numurs: 67089016
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rtu.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.rtu.lv/content/view/3109/1439/lang,lv/

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Jumtu tīrīšana no sniega un ledus Rīgas Tehniskās universitātes objektos Rīgā

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV006
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr. 16
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Rīga

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


23000,00

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
90620000-9 90630000-2

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

23000 Valūta: LVL

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RTU 2013/132

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Iepirkuma daļa Nr. 1 – Skolas iela 11
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
12/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
5
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "V Service", 40003920717

Pasta adrese: Riekstu iela 10-18

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1055

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: vservice@inbox.lv

Tālruņa numurs: 27061949

Faksa numurs: 67443150

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 635    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3000    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Iepirkuma daļa Nr. 2 – Kronvalda bulvāris 1
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
12/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
5
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "V service", 40003920717

Pasta adrese: Riekstu iela 10-18

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1055

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: vservice@inbox.lv

Tālruņa numurs: 27061949

Faksa numurs: 67443150

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 518.6    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2000    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Iepirkuma daļa Nr. 3 - Indriķa ielā 8a; Meža iela 5; Meža iela 1, korpuss 4; Meža iela 1, korpuss 3 Meža iela 1, korpuss 1; Raņķa dambis 24A. Kalnciema ielā 6.
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
12/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
4
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "V service", 40003920717

Pasta adrese: Riekstu iela 10-18

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1055

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: vsevice@inbox.lv

Tālruņa numurs: 27061949

Faksa numurs: 67443150

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 2664.77    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2000    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 4        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Iepirkuma daļa Nr. 4 – Kaļķu iela 1
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
12/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
6
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "V service", 40003920717

Pasta adrese: Riekstu iela 10-18

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1055

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: vservice@inbox.lv

Tālruņa numurs: 27061949

Faksa numurs: 67443150

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 457    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 10000    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 5        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Iepirkuma daļa Nr. 5 - Āzenes ielā 14; Āzenes ielā 24; Āzenes ielā 16; Āzenes ielā 12; Āzenes iela 12 k-4; Āzenes iela 20; Āzenes ielā 22; Āzenes ielā 22 k-1; Lilijas ielā 4; Ķīpsalas iela 10
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
12/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
4
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "V service", 40003920717

Pasta adrese: Riekstu iela 10-18

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1055

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: vservice@inbox.lv

Tālruņa numurs: 27061949

Faksa numurs: 67443150

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 2611.75    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2000    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 6        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Iepirkuma daļa Nr. 6 – Burtnieku ielā 2A; Laimdotas iela 2A; Ezermalas iela 6K; Ezermalas iela 6D
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
12/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
4
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "V service", 40003920717

Pasta adrese: Riekstu 10-18

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1055

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: vservice@inbox.lv

Tālruņa numurs: 27061949

Faksa numurs: 67443150

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 2193.7    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2000    Valūta: LVL

Līguma Nr.: 7        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Iepirkuma daļa Nr. 7 - Lomonosova ielā 1 k-1; Lomonosova ielā 1A k-1; Lomonosova ielā 1D k-9
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
12/11/2013 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
4
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "V sevice", 40003920717

Pasta adrese: Riekstu 10-18

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1055

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: vservice@inbox.lv

Tālruņa numurs: 27061949

Faksa numurs: 67443150

Vispārējā interneta adrese (URL):

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 600.43    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2000    Valūta: LVL

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI


Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā

Avots: pvs.iub.gov.lv