Sludinājums: Jauns specializēts transportlīdzeklis, kas aprīkots ar cisternu piena pārvadāšanai

Publicēts
08.11.2018
08.11.2018
Pasūtītājs
Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība "DZĒSE" (42103019038)
Termiņš
23.11.2018
Zem ES sliekšņa

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūru

Publicēšanas datums: 08/11/2018

1. Finansējuma saņēmējs (nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds)

Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība "DZĒSE"

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (ja finansējuma saņēmējs ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs)

42103019038

Adrese

Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads , Latvija, LV3447

Tālruņa numurs(-i)

+37129493527

Faksa numurs(-i) (ja ir)

+37163498833

Kontaktpersona (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese)

valdes priekšsēdētājs, Māris Petrēvics, tālr.29493527, e-pasts: dzese@inbox.lv

2. Īss iepirkuma priekšmeta apraksts

Jauns specializēts transportlīdzeklis, kas aprīkots ar cisternu piena pārvadāšanai

3. Līguma veids

Piegāde

4. Paredzamā līguma izpildes vieta

Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV-3447

Paredzamais līguma izpildes termiņš:

31/05/2019

5. Iepirkuma paredzamā līgumcena (lūdzu, norādiet tikai cipariem)

100000 EUR

6. Piedāvājuma iesniegšanas datums

23/11/2018
Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00
Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads, LV-3447

7. Eiropas Savienības fonda vadībā iesaistītā atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde vai cita ārvalstu finanšu palīdzības starpniekinstitūcija vai apsaimniekotājs, ar kuru finansējuma saņēmējs ir noslēdzis līgumu par projekta īstenošanu vai kurš apstiprinājis projekta iesniegumu, vai kuram plānots iesniegt projekta iesniegumu

Lauku atbalsta dienests

8. Atbalsta aktivitātes nosaukums (ja piemērojams)

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma ,,Ieguldījumi materiālajos aktīvos" 4.l. apakšpasākuma „ Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās" ietvaros

9. Cita informācija (ja nepieciešams)

nav

10.  Pievienotie dokumenti

559334__0_tehniskaspecifikacijapienmasina.pdf

Avots: pvs.iub.gov.lv